Mensen op de eerste plaats

Thuiszorgorganisatie De Buurtzuster biedt verzorgende en verplegende hulp waarbij persoonlijk contact centraal staat. Onze medewerkers zijn bekwaam geschoold en ruim ervaren in de praktijk en doen hun werk vanuit menselijke betrokkenheid. U zult zich bij onze verpleegkundige gauw vertrouwd en veilig voelen, juist ook omdat wij werken met vaste mensen. Onze zorg is lokaal georganiseerd en beschikbaar in de Drentse gemeente Noordenveld, het Groningse Leek en omgeving en het Drentse Zuidlaren en omgeving.

Organisatie

Dankzij onze compacte organisatie met korte lijnen hebben onze verpleegkundigen meer tijd voor zorg aan hun cliënten.

 

De Buurtzuster biedt alle mogelijke thuiszorg:

 

  • Persoonlijke verzorging (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
  • Verpleging (medische ondersteuning)
  • Begeleiding (aanbieden van structuur)
  • Persoonsalarmering (in de gemeente Noordenveld via Welzijn in Noordenveld)
  • Maaltijd service

Goed bereikbaar

De Buurtzuster is voor cliënten altijd bereikbaar, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. U krijgt altijd direct iemand aan de lijn, zonder telefonisch keuzemenu.

 

Geen antwoordapparaat of bandje,
direct iemand aan de lijn.

 

Bel ons: 06 – 20 555 542

 

De door de Buurtzuster te verlenen zorg wordt gefinancierd door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (Wlz) of middels een Persoonsgebonden budget (PGB), zoals vastgelegd in het indicatiebesluit welke is afgegeven door de verpleegkundige.

 

Indien gewenst bieden wij onmiddellijk zorg, al direct na één telefoontje.

Nieuws