Wonen en zorg

Opening Woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout april 2016

De Buurtzuster is bezig met de aankoop van een mooi appartementen-complex in Zuidlaren. Wanneer alles mee zit worden in april 2016 de deuren geopend. We hopen dat de eerste bewoners in die maand hun intrek kunnen nemen.

 

Ons credo is ‘Zorg vanuit betrokkenheid’, liefde voor de medemens. Wij zorgen voor de ouderen in onze omgeving. Vanuit Thuiszorg de Buurtzuster verlenen wij reeds zorg aan huis in Roden en Assen. Die diensten worden binnenkort uitgebreid naar Zuidlaren.

 

Wanneer de noodzakelijke zorg aan onze cliënten niet langer thuis gegeven kan worden, dan kan de huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding voor hen in een aantrekkelijke verblijfslocatie voortgezet worden. Anders dan bij de reguliere thuiszorg dient men geïndiceerd te zijn met een zorgzwaartepakket (Wet langdurige zorg).

 

Wanneer u als toekomstige bewoner of vertegenwoordiger van een client belangstelling heeft, dan willen wij u graag op de hoogte houden. U kunt ons bellen of zich aanmelden bij de Buurtzuster.

 

In de nieuwsrubriek van het Zuidlaarderhout zullen wij onze belangstellende bewoners, familie of vertegenwoordigers van de cliënten op de hoogte houden.

 

Contactgegevens Woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout:
Wilhelminalaan 4
9471 KN ZUIDLAREN
06 238 286 39
www.zuidlaarderhout.nl
info@zuidlaarderhout.nl