Zorgaanbod

Zorg en verpleging van mens tot mens

Iedereen die thuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft na een ziekenhuisopname, door ziekte, ouderdom of handicap is verzekerd via de Zvw (Zorgverzekeringswet). De Buurtzuster levert deze zorg rechtstreeks (zorg in natura) en regelt alle bijkomstige administratieve zaken.

 

De Buurtzuster biedt u verzorgende en verplegende hulp van mens tot mens. Onze medewerkers zijn niet alleen bekwaam geschoold en ruim ervaren in de praktijk, zij doen hun werk tevens vanuit menselijke betrokkenheid en nemen de tijd voor u. Ze benaderen u open en vriendelijk en handelen met respect. U zult zich bij onze verpleegkundige gauw vertrouwd en veilig voelen, juist ook omdat wij werken met vaste mensen.
De Buurtzuster biedt alle mogelijke thuiszorg:

 

•Persoonlijke verzorging (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
•Verpleging (medische ondersteuning)
•Begeleiding (aanbieden van structuur)

Persoonlijke verzorging

De persoonlijke verzorging door De Buurtzuster is er op gericht om u zo goed en zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving met eigen gewoontes te laten verblijven. Het gaat hierbij om hulp bij de zogenaamde Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). De Buurtzuster kan u bijvoorbeeld helpen bij het van en naar bed gaan, aan- en uitkleden, wassen, scheren, eten en ondersteunt u ’s ochtends, ’s avonds en of overdag, afhankelijk van de hulp die u nodig heeft.

Verpleging

Ook voor praktische medische ondersteuning aan huis kunt u volledig vertrouwen op de bekwame hulp van De Buurtzuster. Onze ervaren verpleegkundigen zijn betrokken bij uw situatie en verrichten de benodigde handelingen deskundig en nauwgezet, o.a.:

 

•wondzorg
•geven van injecties
•stomazorg
•medicatie toediening via infusie (b.v. antibiotica of morfine)
•assistentie bij medicijngebruik
•toedienen van sondevoeding
•diabeteszorg

 

Omdat De Buurtzuster alleen met gekwalificeerde verpleegkundigen werkt, kunt u bij hen ook terecht met vragen over uw medicijngebruik, advies inwinnen over praktische hulpmiddelen en met hen bespreken hoe u het beste kunt omgaan met uw ziekte, het ouder worden of uw handicap. Bovendien mogen zij onder alle omstandigheden handelend optreden. Zij reageren alert op veranderingen in uw medische situatie en kunnen eventueel voor u bellen met een arts om uw lichamelijke gesteldheid te overleggen.

Begeleiding

Als u als gevolg van een handicap of afnemend geheugen moeite heeft met plannen, kan De Buurtzuster helpen bij het vasthouden van uw dagelijkse structuur, o.a. door:

 

•het plannen en organiseren van het huishouden
•hulp bij het onderhouden van sociale contacten

 

Ook als deze taken door een eventuele partner, andere inwonende gezinsleden of familie moeilijk vervuld kunnen worden, kan De Buurtzuster hier een helpende hand bieden. De persoonlijke hulp, thuisverpleging en of begeleiding kan variëren van tijdelijk tot permanent, afhankelijk van uw situatie.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bel ons onder telefoonnummer 06 – 20 555 542.

Een e-mail sturen kan ook, naar info@thuiszorgdebuurtzuster.nl